Залог

Ако залагате на нещо, то тогава се обозначава за незнание. Вероятно ще имате някаква опасност, която ще направи живота ви неизвестен.