Залог (игра, залог, игра в кеш)

Мечтата, че правите залог, може да се интерпретира като символ или голям риск. Залагането на съня означава, че не е разумно да поемате голям риск в отношенията или работната ситуация. Поемаш ли риск, че не може да е толкова мъдър избор? Може би трябва да използвате рационалния си ум и да продължите с повишено внимание.