Заместник

Моржът в съня показва сигурността и силата, която имате за някои връзки. От друга страна, сънят може да покаже способността ви да се налагате. В някои култури, като ескимосите и американският морж е символ на властта.