Нагревател

Мечтата за нагревател символизира желанието да се използва нещо или някой, за да накара живота ви да се чувства по-малко ужасно. Навиците ви трябва да станете по-удобно по време на емоционално студено или безчувствено положение. Увеличаване на топлината, хранене, комфорт на една ситуация. Алтернативно, нагревател може да отразява споделянето на любовта или да бъде привързана към другите. Помага да се направи лошо време по-удобно за някой друг. Направете ситуация или връзка по-гостоприемна.