Акведукт

Когато мечтаете да видите акведукта показва вътрешното ви пътуване. Това е знак да погледнете по-дълбоко в духовния си свят и да намерите отговорите на въпросите, които имате.