Аборт

Сънуването, че имате аборт, показва, че някаква идея или план не са следвали или дали е било грешно. Сънят може да послужи и като предупреждение срещу продължаването на действието ви. Трябва да промените пътя си или да рискувате да загубите нещо от значение и стойност за вас. Като алтернатива, сънят може да покаже, че сте били по някакъв начин са били нарушени. За бременните жени сънищата за аборти са чести през второто тримесечие на бременността.