Ar

Мечтата на въздуха символизира решаващ елемент в способността ви да успеете или да процъфтявате. Чистият въздух може да отразява необходимата свобода, креативност, интелигентност или вдъхновение, от които се нуждаете, за да успеете. Мръсният въздух може да отразява негативни влияния, смущения или смущения, които блокират способността ви да процъфтявате. Липсва важен елемент за вашето щастие или успех.