Мъртъл, мирта, копър

Мечтата и мъртавят е двусмислен символ на сънищата. Мечтата за това може да символизира щастие, мир и просперитет.