Музей

Мечтата за музей, който символизира изследването на собствените мисли и чувства на сънуващия от собствената му лична история. Предишни заслуги или постижения. Неща от миналото, които харесваш, или спомените, които ценят. Обекти в музея символизират спомени и таланти. Тя може да бъде и представяне на културното наследство. Мечтата на музей може да е знак, че нещо от миналото ви има значение в сегашната ситуация. Можеш да бъдеш носталгична. Отрицателно, един музей може да бъде знак, че сте изпреварили идеи или живеете в миналото.