Оран

Мечтата за аратизиране символизира бързите ви темпове чрез нещо трудно. Да получите вашия проблем по-бързо или по-мощен, колкото можете. Иска да започне нов или да се промени. Отрицателно, порцията може да бъде знак, че имате проблем. Мечтата за оран сняг представлява бързите темпове, с които се опитвате да получите минало нещо. Настъпи пречистване или подновяване и може да се прибързате, да си тръгнете за живота си.