Изгрев

Мечтата на изгрева символизира нов оптимизъм. Проблемите са достигнали до край… или започва нова фаза от живота ви.