Бодлива тел

Да видиш бодлива тел в съня си, представляваш сегашния ръст на живота си. Сънят показва, че ще знаете препятствията по пътя си, така че трябва да сте наясно с това и да се избегне, колкото можете. Ако мечтаете да заседнете в жицата на бръснача, тогава такава мечта обозначава ситуацията на живота си, когато се чувствате в капан. Не забравяй да се измъкнеш.