Развалина

Ако мечтаете да видите кастра, тогава такъв сън показва падането на сънищата или емоционалното състояние, което е.