Паяци

Мечтата за един паяк символизира усещането за вдетене или безнадеждност. Негативна ситуация, която се чувства неизбежна или невъзможна за бягство. Вярванията за неща, които смятате за постоянни или никога няма да изчезнат. Като алтернатива, паяците могат да отразяват ирационалните вярвания. Силна несигурност, която ви пречи да правите каквото искате в живота си. Ирационални страхове, които ви пречат да се забавлявате или мощните желания за неща, които не вярвате, че можете да имате. Неизбежен успех, основан на уменията. Това обикновено се представя от сини или бели паяци. Пример: Човек мечтал да види паяци да наводни стаята му. В реалния живот, той имаше един неудобен здравословен проблем и аз вярвам, че той никога не би му позволил да си има приятелка. Паяците се заклещиха, че той чувстваше здравословния ми проблем.