Съдията

Сънуването и виждането на рефер е обяснено като мечта с важен символизъм за мечтателя. Тази мечта означава вътрешна битка между собствените ви идеали и ценности и между идеалите и ценностите на другите.