Арбитри

Мечтата за един арбитър символизира аспект на неговата личност, която медиазира или умерени конфликти. Безпристрастност. Вие или друго лице, което осигурява справедливост при контакт или във взаимоотношения между хора. Неутрален наблюдател и съдия по конфликти. Пример: Един млад мъж мечтан съдии го игнорират. В реалния живот той е имал спорове с други хора във форума за съобщения в интернет и чувства, че модераторите не са направили достатъчно, за да го уважават за наказването на други потребители, които не са спазвали правилата на форума.