Ниша

Когато мечтаете да сте в ниша, такава мечта показва необходимостта да бъдете защитени. Може би сънят показва посоката към безопасно място.