Ковчег

Мечтата за ковчег символизира фокуса му върху запазването, в лицето на несигурността или отрицателните ситуации. Дръжте всичко възможно, изправени пред голям проблем. Може да криете неща, за да не могат да бъдат откраднати, взети или разрушени, когато настъпи трудност. Уверете се, че всичко, което ви трябва, ще бъде достъпно, след като проблемът приключи.