Неприлични

За да видите портрета или описанието на сексуалните проблеми в съня си, се отнася до аспекти от себе си, които сте отхвърлили или отказали да разпознаете.