Пречка

Да видиш с бариери е двусмислена символика на сънищата. Сънуването на това може да символизира бариерите и препятствията, които са на пътя си през целия си живот. Ако прескочите препятствията, тогава това показва, че сте студени и не позволявайте нищо да пречат на успеха си. Ако съборите препятствието, това представлява трудностите. Ще трябва да работите усилено, за да постигнете целите си.