Запад

Ако се движите на запад в съня си, тогава една мечта ще ви донесе много интересни възможности и шансове да реализирате вашите желания и надежди. Ще израснете като личност и ще станете по-мъдри и по-умни. От друга страна, това може да бъде знак за края на работата или на позицията.