Птицечовка

Сънуването и виждане на птицечовка, когато сънуваш, може да има значението на склонността си да се въргаляш и да се вслузваш върху емоциите си. Може да се предположи, че вашите потиснати мисли и подсъзнателен материал бавно се изказват на повърхността и ви правят известни. Като алтернатива, тя е показателна за срамежливост и резерв, особено в социални ситуации.