Хоросан

Ако сте били потапяне на мазилката в нещо, това означава, че е необходимо да се направи кристализира някои идеи и мисли, които имате. Може би трябва да се обвържеш с някои аспекти от живота си.