Аржентина

Мечтата за Аржентина символизира манталитет, който винаги е чувствителен към възприемане на чувствата е от значение първо. Чувството, че хората, които познавате, винаги са чувствителни към това, че чувствата им са важни по всяко време. Тя може да бъде и представянето на вашата собствена чувствителност за това да се отбележи, че вашите чувства не са адресирани по всяко време. В положителен смисъл, Аржентина може да отразява ситуации, в които вие или някой друг не искате да нараните чувствата на някого. Винаги учтив, окуражаващ или опитващ се да спести чувствата на хората. Отрицателно, Аржентина може да отрази вашето чувство на други хора, които лъжат, за да пощадят вашите чувства. Тя също може да бъде представянето на посредственост, че трябва да се противопоставят на вашия разход в името на други чувства. Тя може да бъде представянето на вас или на някой друг, който е някой друг да пощади вашите покровителствено чувства. Пример: Човек мечтае да бъде в Аржентина. В реалния живот той води приятен разговор с редактор на списание, за който смяташе, че може да публикува сайта си. Скоро след като е бил отхвърлен, той осъзна, че редакторът е бил мил с него, за да пощади чувствата му.