Глина, глина, сажди

За да видите или работите с глина в съня си, тя представлява творчество и способността да оформяте ума си. Това може да означава също, че можете да манипулирате нещата във ваша полза. Като алтернатива, това показва необходимостта да се поставят някои цели и планове за себе си. Имаш да правиш някои порастващи, а аз трябва да планирам бъдещето. Според фройдиевната перспектива, глина символизира изпражнения. Да видиш глинен съд в съня си означава преданост, добродетел или чистота. Глинената поса също е символ на изцеление.