Аргументи

Мечтата за аргументи символизира вътрешен конфликт или неразрешен проблем. Разисквайте въпрос или решавайте проблема в главата си. Може да правиш нещо, в което не вярваш. Усещането, че ситуацията не е достатъчно добра. Може да имате проблем с изразяването на истинските си чувства. Като алтернатива, аргументирането може да отразява несъгласие бдение, което се случва с друго лице. Те може да са предложили алтернативни мнения за себе си. Не харесване на нечии други идеи. Помислете, че обсъждате или с какво се аргументът за допълнително значение. Как се отразява на будния си живот?