Прегръдка

Ако сте били прегръдки с някого в съня, този сън показва нуждата от обич и контакт с други хора. Сънят може да посочи и човека, който иска да бъде в отношения. Сънят може също да символизира нещата, които трябва да се адаптират към собствената си личност, когато го виждате в човека, за когото сте се грижили.