Отчитане на палмата

Сънуването, че сте чели ръката си, символизира проекцията на бъдещето ви въз основа на настоящите вярвания или накъдето си мислите, че отивате. Лично предсказване на живота ви, базирано на актуални ситуации. Тя отразява, че сте уверени, че виждате реализирани бъдещи цели. Мечтата да получите лоши новини от химроланте може да представлява ситуация, която е в състояние да нарани вашата увереност или смели надежди за бъдещето.