Блатото

За мечтата на блатото, тя предсказва несигурността и непознатите, за които си мислиш. Вероятно има страх да не си в нещо, което не харесваш, като да си в някаква връзка или да работиш в една и съща работа. Така че, ако сте били в заблуда, обозначавайте неблагоприятна ситуация, която ще влезете. Помислете, че сънят може да се разглежда като добра поличница, но само в случаите, когато ще трябва да се изправят пред трудностите и огромна работа, за да постигнете това, което искате.