Въздушна пушка

Мечтата за пушка символизира решенията от злоба. Пистолет за сгъстен въздух е символ, който можете да видите, когато човек или ситуация се опитва да го ограничи и да направи каквото искате, така или иначе. Символизмът се основава на това, че страната не е съгласна с използването на сгъстен въздух и децата ги използват така или иначе.