Капан

към съня, който поставя капан за някой друг, означава неща в живота си, които се опитват да се задържи. Вероятно връзката не работи вече, или работата, която вършите, не ви задоволява, но искате да се отпуснете, заради пасивния начин на живот. Ако някой е поставил капан за вас, тогава тази мечта показва страха, който имате от определени хора или ситуации.