Капан

Мечтата за поставяне на капан символизира решението ви да направите нещо за проблем. Писна ми да губиш, а аз искам да направя нещо по въпроса. Като алтернатива, поставянето на капан може да отразява желанието ви да зададете някой от срам или да се прекрати нежелано поведение. Мечтата да бъдеш хванат в капан символизира чувството на срам. Тя може да бъде и представяне на усещането за наивен или ~в главата~. Мечтата да осъзнае капана, в който друго лице е поставило, може да отразява съзнанието му за потенциална опасност, опасности или тестове, които се случват. Забележете, че другите хора са тествани за това кои са в действителност.