Предното стъкло

Сънят с предното стъкло символизира способността ви да виждате къде отивате в живота и да вземате решения въз основа на него. Ако видите тъмно или цветно предно стъкло, то символизира липсата на осъзнаване на настоящата ви ситуация в живота и невъзможността да разбирате напълно или да разберете напълно това, което се случва около вас.