Капан за летят

Когато видите капана на мухата в съня, сънят показва неочакваните препятствия, с които ще трябва да се справят. Когато мечтаете за мухата, тогава той показва малките трудности, с които ще се сблъскате.