Капан за мечки

Мечтата за капан за мечки символизира пречка в живота ви, която застрашава вашата независимост или благосъстояние. Проблем или забавяне, което смятате за непоносимо. Пречката, която чувствате е нечестна. Сънят за използване на капан за мечки може да отразява подготовката ви за някой, който да даде урок, който никога няма да забрави. Върни се на някой с последствия, които са непоносими. Чувството за несъответствие прави ужасно.