Прегръдки

Сънят за прегръщане символизира човек, поведение или ситуация, която прегръщате. Да избереш да приемеш или да вземеш нещо в живота си. Съгласявам се с някого или ги приемаме с идеи. Прегръдките също могат да бъдат представяне на признателност, която чувства или облекчение, че проблемът е приключил. Като алтернатива, прегръдките могат да отразяват чувствата ви, разпознати от някой друг. Идеи или преживявания, които ви дават утеха. Мечтата за възприемането на Исус Христос символизира прегръщането на жертвата в живота ви. Добре е да се направи голяма промяна или да се отървеш от проблемите. Като алтернатива, то може да отразява вашето приемане на вярата в живота ви.