Подиум

Сънят, в който сте вървяли по подиума, показва вярата в себе си, която сте получили през живота си. Може би обичаш да те забелязват и когато се случи, ти се наслаждаваш. Сънят може да покаже своите умения и способности.