Килера

Да видиш, да бъдеш или да направиш нещо с килер, когато спиш и сънуваш, може да има много символично значение, което показва нещо в живота ти, което си запазил. Това може да означава и встъпване в длъжност на скритите преди това аспекти на Анонимните, като например ~излизане от килера~.