Съхраняване за архив

Ако сънувате в какъвто и да е контекст или разглеждате архив, това може да означава, че трябва да запазите фактите и информацията си права. Кабинетът може да представлява ненужни спомени или детайли, които съхранява в ума си и трябва да се възстанови от време на време. Ако сте мечтали, че шкаф шкаф чекмеджета са широко отворени, да се обозначи открито вашата откритост към други гледни точки, мнения, предложения и критики. Ако сте мечтали, че файлът е заключен, това показва, че има нещо, което не искате да се разкрива на другите. Като алтернатива, това може да означава, че сте нетактекирани.