Прегръдки

Когато прегръщате някого в сън, тогава такъв сън представлява привързаността и грижата, която е във вашата личност. Може би има нещо, към което си прекалено привързан. От друга страна, сънят може да ви предложи да бъдете по-чувствителни към другите.