Оръжия

В съня си да имаш пистолет, това означава защита. Защитавате се от негативното влияние, което може да ви повлияе емоционално или физически. Също така тази мечта съобщава, че ще има спорове или сериозни разногласия с вашето семейство или близки приятели. Сънят защитава скритите ви чувства като желание за отмъщение или нараняване на някого.