Оръжия

Сънят за ръката символизира функция, достигане, или какво е възможно. Ръцете отразяват статуса, талантите, обхвата или ресурсите, които са на разположение на вас или някои аспекти от вас. Мечтата за липсата на ръка символизира загуба на функция, обхват или разширение на единия. Някои области от живота ви не са в състояние да функционира правилно или е ограничен. Сънят на прекосените ръце символизира някои аспекти на себе си, които са упорити, противопоставящи се или не е необходимо да си сътрудничат. Виждането от мускулестите ръце символизира, че вие или някой аспект на вашата личност е гениално или ефективно. Да имаш силата да постигнеш целите или да ~получиш~ на това, което искаш. Отрицателно, мускулестите ръце могат да сочат към силните или гениални отрицателни аспекти на вашата личност. Вярвания или ситуации, които могат да бъдат трудни за среща.