Склад

Мечтата за склад, който символизира ресурсите, идеите или целите, които са в затвърдени. Складът може да бъде и представянето на спомените ви. Като алтернатива, складът може да представи чувството ви, че разполагате с всичко необходимо. Вашият личен депозит за възможност или потенциал. Вашият арсенал или инструменти, за да успее. Мечтата за поставяне на нещо в склад може да отразява идеи, планове или ресурси, които сте поставили за известно време. Тя може да бъде представянето на вашето добавяне на нещо към вашия личен или професионален инструмент. Мечтата за празен склад символизира изчерпването на ресурси, идеи или инструменти. Трябва да попълните енергията или ресурсите си. Няма какво да предложиш или да разчиташ на тях. Мечтата за изоставен склад символизира загуба на мотивация за образоване или пълно с ресурси. Не обичаш да спасяваш, четеш себе си или да си готов за повече неприятности. Изгубил си интерес към нещо. Мечтата за вземане на нещо от склад символизира ресурсите или идеите, които се използват. Може да сте решили да рестартирате нещо. Най-накрая ще използваме нещо, което съм спестил. Пример: Една жена мечтае да сложи нещо в склад. В реалния живот той разумее кариерата й, докато синът й не остарее.