Склад

Когато мечтаете за склада, тогава такава мечта представлява емоциите и качествата, които са били разположени. Складът може да обозначи и спомените, които сънуващия има от миналото. Ако складът е празен, тогава това предполага, че ще отнеме известно време и да си помогнете с положителни емоции.