Преследване

Сънят за преследване символизира чувството ви да сте нежелани или изтъкнати. Може да почувствате, че хората никога не искат да се интересуват от вас отново поради различните ви убеждения или мнения. Преследването може да е знак, че трябва да се наложат повече. Сънувайки, че преследвате другите може да отрази вашата ревност или че търсите начин да пренасочите вината.