Перука

Мечтата за носене на перука символизира желанието да се появява на другите по-добре, отколкото сте в действителност.