Кутията на Пандора

Кутията на Пандора на Dream символизира вас или някой друг, който рискува всичко, за да опита нещо ново. Може да се отрази на спекулации на огромни заплахи или хаос да се направи нещо различно. Друга възможност е кутията на Пандора да отразява мощен негативизъм, който е труден или невъзможен за обръщане, ако експериментирате с нещо.