Съкращения

Мечтата за съкращение символизира комбинация от значения, базирани на символиката на тези букви. Вижте раздела с теми за азбуката за по-задълбочен поглед към символиката на буквата. Опитайте се да видите как всяка буква може индивидуално да приложи живота си и след това да ги комбинирате, за да формирате по-сложен смисъл. Като алтернатива, съкращението може да отнеме по-лично значение, въз основа на хората или ситуациите, с които го срещате.