Перука

Ако сте носили перука в съня, тогава такава мечта предупреждава да се вземат предвид измамниците. Може би има някой в живота ти, който иска да се възползва от теб. Сънят може да покаже и мненията, които са показани като не твое, но се разбира като ум-boggly умишлени идеи. Ако сте загубили перуката в съня, тогава тя показва объркването, в което сте в момента. Може би си полудял и не знаеш как да действаш в определена ситуация.