Pia

Мечтата за мивка символизира загрижеността с довършителни някои аспекти от живота ви. Забележете, че се отървите от идеи, чувства, планове или ситуации. Искате или изберете да свърши с начин на мислене или живот. Мечтата за кухненска мивка често символизира подготовката, за да завърши или да се отървете от някои област от живота си. Често интуитивен символ за промяна на мисълта, която е почти на вас. Ще почувствате, че е добра идея да се промените или планирате. Пример: Човек мечтал да види съдовете, които се измиват в мивката. В живота, който той осъзнава, може би е добра идея да спре да се събуди, желаейки му момиче, което харесва.